Takk til Advokatene Benedikte Paulsen,Per erik Bergsjø og Tor Kielland fra Adv Vogtwiig, Oslo...Du skal rette deg opp..du skal tørre å se myndighetene eller hvem i h..... det er i øynene,og gjøre det du mener er riktig.Du skal tørre å mene det du mener ,og du skal tørre å si det høyt !!!

Velkommen til hjemmesiden vår

 Trist  Skal møte i Oslo Tingrett sammen med Mamma og Pappa den 16/17 April 2012.Mamma sei e skal være medGråterGråter Mot Norsk Pasientskadenemd,Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal. GråterGråterSammen med Advfirma Vogtwiig.UsikkerUsikker.En liten titt i journalen min fra 06-12-2003,Som ble krevd utlevert av Pasientombudet ved Bjørn Tønsager-3 henvendelser- og fra Advokat og  oss som foreldre ingen av disse henvendelsene ble besvart av Ass dir.Og ble først frigitt av ass dir etter at vi tok kontakt med daværende H-minister Dagfinn Høybråthen 13-03-2004.Innkomstresyme som ble skrevet av ans-lege og kirurg 5 min hjertestans-15 min pustestans og sendt 06-12-2003 med meg i Helikopter til Bodø,              Det verste var å gå i 3,5 mnd å vite ar innkomstresymet ikke stemte med virkeligheten... kom ned på Operasjonssal etter 3 kvarter Palina pustet ikke selv dette kommer til å sitte i  bakhodet så lenge jeg lever og blir ikke tilgitt!!!! Hadde ass,dir vært  så Voksen at han hadde sendt med  journal ville Palina vært på Rikshospitalet samme dag der de har en helt annen kompetanse på Nevrologi enn Nordlandssykehuset Bodø har.      Har du fått diagnosen Lennox gastaut Syndrome er det vel bare 5-10% som blir bedre       .Bla annet hvorfor valgte Anestesilege spinal bedøvele og ikke narkose,hadde de ikke i forkant undersøkt dette,nei de hadde ikke det.....     ,hvorfor skriver jordmor noe i journal som ikke skjedde,skulle holdt seg til hva som egentlig skjedde......

..Notat fra jordmor som vi fikk ut 16-03-2004...  8 min hjertestans og 40-45 min pustestans....Notat fra Leder Gynekolog ------Nesten livløst Pikebarn-??        Sitter med papirer foran meg der samme Gynekolog er rådgivende lege for nav,,i Ryggskade-Hodeskade,fikk saken til Palina sa den ikke fra seg på grunn av kompetanse-epilepsi-celebral parese-alvorlig hjerneskade men på grunn av at han var innhabil i forhold til Familien og anbefalte allmennlege i Sortland for å avgjøre saken,har antakelig ikke fått med seg hva spesialister i Nevrologi er til for????      Mr-diskett ble vist til Proffesor i  Nevrokirurgi for barn i St,Petersburg.Uttalelse til Moren. Fødte du ute på Tundraen var det ikke oppegående Leger i nærheten da dette skjedde,ut fra skaden som vistes på Mr antok han Hjertestans i 15-20 min,og ikke mulighet med operasjon for å begrense epilepsi...Skulle ønske at noen av disse kunne sitte oppreist ved siden av meg i Oslo Tingrett 16/17.April...Trist  Første tlf fra Nordlandssykehuset Lofoten...Fredag.. 12-03-2004 kl 10,42....Fra Sykepleier--,Da jeg spurte om hvorfor journal ikke ble sendt ut..svar..Jeg har vært sykemeldt?......Hun hadde ingenting med journal å gjøre det finnes journalansvarlig ved Sykehuset og Øverst satt Ass dir.....                                     Til slutt hadde vi fått nok av Nordlandssykehuset Bodø og fått time hos Unn-Tromsø. Vi hadde møte i Bodø med Overlege.Sykepleier prematur,Tolk,Natalia og meg.Torsdag den 18-04-2004.møtet startet kl.12.00 Først fikk vi vite fra Overlege at hun beklaget at vi ikke fikk (second option)fint ord på godt norsk .andre valg. ved Unn.Vi diskuterte situasjonen til Palina.Hun hadde Epilepsi West Syndrom,Celebral Parese alvorlig hjerneskade og sondeernæring....Kl 13.20 spurte jeg Overlegen om ikke dette var en sak for Fylkeslegen..svar;Ut fra min vurdering er dette ikke en sak for Fylkeslegen.  Men hun ordinerte Prest til Palina for at hun skulle døpes.....Uten å spørre oss som foreldre. Palina ble døpt senere av Russisk Ortodoks  Prest...Møtet ble sluttet tett etter..Da jeg leser brevet fra unn på nytt finner jeg kopi av e-mail hun hadde sendt Unn...Der står det Far er for det meste hjemme i Lofoten.  Ja jeg EXPLODERTE..   Fant legen og hun fikk klar beskjed om å sende ny e-mail til Unn noe hun og gjorde.  På 3 mnd hadde jeg vært hjemme 1 dag når Palina var på avd.  To dager senere fikk jeg vite at hun var gift med Fylkeslegen....         SISTE KONTROLL FØR FØDSEL---Jordmor kommer med tv-team fra nrk-Nordland. Hun spurte meg om lov og fikk nei til svar.Ok,du trenger ikke være med inn,så spurte hun Natalia.svaret var nei,hun ble avfeid med at de skulle ikke vise ansiktet på tv....Da vi fikk ut journal etter 3,5 mnd,kommer og ctg utskrift etter en stund kommer kraftig fall på ctg og notat på utskrift,,,teknisk feil ?,hun hadde neppe fnugg av kompetanse til å notere dette.,Ingen ble tilkalt eller varslet. vi har ikke fått opplysninger om det var feil med ctg maskin, spørs om jordmor hadde fått opplæring ved maskinen og hvem er da ansvarlig........På helsekort står det ,,OK,,men ingen sign.På alle de andre kontrollene står signatur til Jordmor.Etter at spesialist fra Haukeland har sett på ctg uttaler han at ctg på langt nær var,,OK,,     Vist hun trodde det var teknisk feil ved ctg har ikke Fødeavd innstruks om hva som skal gjøres. Samme har ikke alle som er innvolvert i Skade plikt i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven å varsle eller er det bare Leder ved fødeavd og rådgivende lege for Nav!,han meldte heller ikke skaden til Helsetilsynet.Alle som var på Operasjonstua hadde meldeplikt i Forhold til Spesialisthelsetjenesteloven §3-3. de satte seg selv i sentrum og kvalitet og Pasientsikkerheten ble det ikke tatt hensyn til.....Men hele Saken skulle under teppe desverre gikk det ikke slik  ønsker dere ikke lykke til i Fremtiden.....Moralen og etikken var totalt fraværende...... Det er ingen ved Nordlandssykehuset Lofoten Gravdal som har innrømt feil,det er kanskje noe av det mest betenkelige,selve fødselen  ved midnatt 05-06-12-2003.det kommer vi tilbake til. Det ligger rek.brev om dette hos Dir Lars E Hansen i Statens Helsetilsyn,der det er krav om forklaring fra Jordmor om hva som skjedde på fødestue i dette tidsrom,forøvrig samme jordmor som var ved siste kontroll.om dette er det sendt flere e-mail til Nordlandssykehuset Bodø uten å få svar,men en dag skal det fram.....    En liten kommentar til det som skjedde på fødestua........Vi var utafor Landego i okt -76 da 56 fots store,, Småsild ,, av Rørvik gikk ned i full storm.vi berget 3,men mistet 1...hadde vi ikke brukt de sekundene vi hadde tilgjengelig hadde vi kommet tomhendt til lands...........  Det er kun 20% av alle Fødselskader som kommer gjennom ,,Nåløyet,, til Norsk Pasientskadeerstatning. Og av de som får erstatning er det 92% menneskelige feil som er årsaken til skaden..Mange av disse skadene kunne vært unngått om Legene hadde brukt meldeplikten som de jo er pålagt,De er jo til for at rutinene skal bedres og skader skal forebygges...

Velkommen til hjemmesiden vår

Vill Vill Smiler stort Vill Villjeg støtter www.barnehjem.no. de bygger nytt hus til hjemløse barn i Baan jing jai.Jomtien,Thailand.konto,nr.20503105420  Alt du gir går direke til Barnehjemmet.mer kan du lese på www.barnehjem.no.ved Rein Gunnestad

.åsså kan du besøke dem...Jeg skal :):):)... Du kan og støtte dem på grasrotandelen ,,care child geilo thailand eller opplyser org,nr 914974615 når du tipper 20 sek så fikser de det,,Smiler stort

Velkommen til hjemmesiden vår

Har vært 2 ganger på Statens Senter for Epilepsi for 24 timers monitorering,de fester 26 sensorer på hodet mitt å det må jeg ha på i 24 timer..resutat de lengste periodene jeg er fri for epileptisk aktivitet er bare 10 til 15 sekund..Forvirret

Velkommen til hjemmesiden vår

Det blir ikke lagt ut bilder av meg der jeg er i dårlig humør eller har anfall.Der følger vi Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset Bodø,s linje skyver de under teppe.SykSkaden min ble ikke meldt Fylkeslegen § 3-3 i  Spesialisthelsetjenesteloven,Måtte til Helseminister D Høybråthen for å få ut Journal.tok 3,5 mnd.                                                                              Etter 6 år fikk vi brev fra tidl dir ved Nordlandssykehuset Bodø (etter påtrykk fra rettsavd H og Omsorgsdep ) om at det var han som var ans for at ikke Skaden ble meldt Helsetilsynet  ;Vrøvl  ; en Dir kan ikke detaljstyre et Sykehus Sint...

 

Velkommen til hjemmesiden min.

SmilerTusen Takk til Thai airways for en Fantastisk Service på Flyet fra Gardemoen til Bangkok fikk 3 seter helt for meg selv ,vi kjenner alle som reiser med oss,la meg like godt ned og sovnaSmiler stortSmiler stort,vi fikk egen bil som kjørte oss til jomtien...På turen tilbake fikk jeg egen guide som fulgte meg på flyplassen og egen bil ut til flyet det er jo en av Verdens Største flyplasser,bare fly du får super sevice på flyplassenVillVillVill..Palina.

Velkommen til hjemmesiden vår

 Smiler stortSmiler stortEr ute å testa våttan e fikk hoss Monica Pedersen.Bortersia.WhowFysioterapauten syns du va søkkanes go å strekkSmilerMamma sei e ha fått en KlovnejakkeSmiler ,Takk til Kristin Aune,Monica Pedersen og Knut Østrem.WhowWhow